Bakstykkestoffer

Den største forskjellen på bakstykkestoffer og andre quiltestoffer er bredden. Bakstykkestoffene er normalt 108 inch brede (dvs. ca. 275 cm). Dette er en stor fordel når man skal ha bakstykke på større arbeider, og man slipper da å skjøte. De har samme kvalitet som ellers, men noen kan være litt tynnere. 

Bakstykkestoffer selges pr. meter. Minstemål er 1 meter.

JotDot 108, orange

Orange m/ prikker

Touch of White III 108

Hvit m/ sirkler

108 Quilters Back 2020

Tannhjul på sort bakgrunn