Bakstykkestoffer

Den største forskjellen på bakstykkestoffer og andre quiltestoffer er bredden. Bakstykkestoffene er normalt 108 inch brede (dvs. ca. 274 cm). Dette er en stor fordel når man skal ha bakstykke på storre arbeider, og man slipper  da å skjøte. De har samme kvalitet som ellers, men noen kan være litt tynnere. 

Bakstykkestoffer selges pr. meter. Minstemål er 1 meter.